Kimdir?

Dr. Ayhan Akcan 1962 yılında doğmuştur. Denizli Cumhuriyet Lisesi’nden sonra Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olmuştur. İhtisasını Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde tamamlamıştır. Çalışma hayatına Adalet Bakanlığı’na bağlı Cezaevi Hekimliği (1990-1993) ile başlayan Ayhan Akcan sırasıyla; Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde AMATEM, 35. Serviste “Kronik Şizofren Hastalar” ile ilgili çalışmalar, II.Nevroz biriminde özellikle “depresyon, anksiyete bozuklukları, yas, travma sonrası stres bozukluğu ve kişilik” üzerine çalışmalar (1993-1998) yapmıştır. 1998 yılından itibaren Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi’nde, Psikiyatri Uzmanı olarak çalışmıştır.

“Silah Bağımlılığı” üzerine yaptığı çalışma ile bu terimi Dünya literatürüne ilk kazandıran kişi ve ayrıca “Yaşlıda Silah “ çalışmasında kullandığı psikolojik testler Kanada hükümetince silahı olan 60 yaş ve üstündeki herkese uygulanarak Kanada da rutine sokulmuştur.

 • Birçok bilimsel kongrelerde yaptığı bilimsel çalışmalar ulusal düzeyde ödüllendirilmiştir.
 • 2001 yılında kurulan Bakırköy Psikiyatri Tedavi ve Araştırma Merkezi (BAPAM) kurucusu ve koordinatörü olup, araştırmalarına bu merkezde devam etmektedir ayrıca ”Psikotrafik” kavramını sosyal olarak topluma yaymaya çalışmaktadır.
 • Bakırköy Psikoteknik Değerlendirme ve Trafik Danışmanlık Merkezi başkanı.
 • Umut Vakfı mütevelli üyesi ve vakfın internet sayfasında haftalık, “Konvoy” dergisinde ve Ataköy gazetesinde aylık yazıları yayınlanmaktadır.
 • “Psikososyal açıdan silah” isimli kitabı baskı aşamasındadır.
 • Psikoloji ve sosyal konular üzerine 1998-2001 yıllarında Radyo Cumhuriyet ve Radyo Kent’te programlar yapmıştır.

Yaptığı çalışmalar ve üstlendiği görevler:

 • Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi (AMATEM).
 • 35. Serviste “Kronik Şizofren Hastalar” ile ilgili çalışmalar.
 • II Nevroz Biriminde kişilik ve gençlik sorunları üzerine çalışmalar (1993 – 1998).
 • Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışmalar (1998 – 2001).
 • Halen Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yerebatan Basın Semt Polikliniğinde Psikiyatri Uzmanı olarak çalışmaktadır.
 • 2003 yılından beri Umut Vakfı yönetim kurulu üyesi olup; Umut Vakfı adına “Kuru Sıkı” ve “Silah Kanunu” tasarısında Türkiye Büyük Millet Meclisi İç İşleri Bakanlığı Komisyonunda Danışman olarak görev aldı.
 • Denizli’liler Birliği Vakfı’nda Yönetim Kurulu Üyeliği, Türkiye Psikiyatri Derneği, Türkiye Geroontoloji Derneği Üyelikleri.. gibi birçok sivil toplum kuruluşunda halen aktif olarak çalışmaktadır.

Bilimsel Yayın ve Çalışmalar

Ayhan Akcan Uluslar arası çalışmalar

 • “Frequency and characteristics of alcohol and substance use among İstanbul ayranpaşa Prison Inmates”11.World Congress of Psychiatry 1999 Hamburg
 • “Personality traits of female criminals and linkage with immigration and type of the crime” 11.World Congress of Psychiatry 1999 Hamburg
 • “ Kadın mahkumlarda göç ve kişilik” poster sunumu 4.Türk Alman psikiyatri kongresi,2000,Antalya,
 • “The personality traits who the lıcence keep or carry the gun”WPA İnternational Congress 2001 Madrid
 • “The frequency of depression,anxıety and dementıa in 116 cases with lıcence to use gun” WPA İnternational Congress 2001 Madrid
 • “Alcohol and substance use frequency in the female inmates of İstanbul prison before the conviction” WPA İnternational Congress 2001 Madrid
 • 1.Uluslar arası Bireysel Silahsızlanma Sempozyumu Kongre kitabı,Umut Vakfı Yayınları 2002 ;22-27,147-178

Bilimsel dergilerde makaleler

  • “İstanbul’da suç zanlısı kadınlarda kişilik özelliklerinin saptanması ;bunların göç ve suç özellikleri ile ilişkilendirilmesi”Türkiye’de psikiyatri 2;1,2000
  • “İstanbul’da suç zanlısı kadınlarda cezaevi öncesi alkol ve madde kullanma sıklığı ve özellikleri” Bağımlılık dergisi,1;1,2000
  • “İstanbul Bayrampaşa kapalı cezaevindeki erkek adli tutuklu ve hükümlülerde cezaevi öncesi alkol ve madde kullanma sıklığı ve

özellikleri”Bağımlılık dergisi 1;2,2000

 • “Peptik ülserli hastalarda psikiyatrik komorbidite” Taksim eğitim ve araştırma hastanesi dergisi,31;1,2001

Ayhan Akcan Sözel bildiriler

 • “İstanbul Bayrampaşa kapalı cezaevindeki erkek adli tutuklu ve hükümlülerde cezaevi öncesi alkol ve madde kullanma sıklığı ve özellikleri”35.Ulusal Psikiyatri Kongresi,1999,Trabzon
 • “İstanbul’da suç zanlısı kadınlarda cezaevi öncesi alkol ve madde kullanma sıklığı ve özellikleri” 35.Ulusal Psikiyatri Kongresi,1999,Trabzon
 • “Evlat edinenlerde kişilik”9.Anadolu Psikiyatri Günleri 2000,Edirne
 • “Ruhsatlı silah bulunduran veya taşıyanlarda kişilik” 9.Anadolu psikiyatri Günleri 2000,Edirne
 • “İstanbul’da çalışan 130 poliste öfke düzeyi”37.Ulusal Psikiyatri Kongresi,2001,İstanbul
 • “Huzurevi başvurusu öncesinde 60 olguda demans,depresyon ve kaygı dağılımı” 37.Ulusal Psikiyatri Kongresi,2001,İstanbul
 • “İstanbul’daki cezaevlerinde çalışan 116 infaz koruma memurunda depresyon,kaygı,öfke,işe bağlı gerginlik,tükenmişlik,iş doyumu ve cezaevi sonrası sosyal uyum düzeyleri” 37.Ulusal Psikiyatri Kongresi,2001,İstanbul
 • “Ruhsatlı Silah Bulunduran veya taşıyan 724 olguda narsistik kişilik yapılanması”10. Anadolu psikiyatri Günleri 2001,Abant
 • “Ruhsatlı Silah Bulunduran veya taşıyan 1 650 kişide öfke düzeyi” 9.Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi 2002 Malatya

Poster Bildiriler

 • “Ruhsatlı silah bulunduran veya taşıyan 2518 kişinin sosyodemografik özellikleri”36.Ulusal Psikiyatri Kongresi 2000 Antalya
 • “Ruhsatlı silah bulunduran veya taşıyanlarda kişilik” 36.Ulusal Psikiyatri Kongresi 2000 Antalya
 • “Peptik ülserli hastalarda psikiyatrik komorbidite” 36.Ulusal Psikiyatri Kongresi 2000 Antalya
 • “Ruhsatlı silah bulunduran veya taşıyan 60 yaş ve üstü 116 olguda demans,depresyon ve kaygı dağılımı” 7.Ulusal Sosyal Psikiyatri kongresi,2000 Bodrum.Aynı kongrede Prof.Dr. Abdülkadir Özbek poster ödülü yarışmasında üçüncülük ödülüne layık görülmüştür.
 • “60 yaş ve üstü 32 hacı adayında demans,depresyon ve kaygı dağılımı” 7.Ulusal Sosyal Psikiyatri kongresi,2000 Bodrum
 • “İstanbul’da yapı endüstrisi ile ilgili 80 kişinin çalıştığı bir işletmede kişilik yapılanmalarının iş performansına etkisi” 8.Ulusal
 • Sosyal Psikiyatri kongresi,2001,Lefkoşa-Girne Aynı kongrede poster bildiri ödülü yarışmasında üçüncülük ödülüne layık görülmüştür.
 • “1995-1996 yıllarında İstanbul’da işlenen cinayet vakaları”9.Adli Tıp Günleri 2001 Antalya
 • “İstanbul’da çalışan 114 polisin kişilik özelliklerinin narsistik açıdan incelenmesi” 9.Adli Tıp Günleri 2001 Antalya

Ayhan Akcan Psikiyatri kongrelerindeki Panellerde konuşmacı; 

 • “Cezaevi , psikiyatri ve kişilik” panelinde “Cezaevlerinde araştırma yapmanın zorluğu ve çözüm önerileri “alt başlık ile konuşmacı, 9.Anadolu psikiyatri Günleri 2000,Edirne
 • “Silah ve narsizm” panelinde aynı başlık ile konuşmacı, 8.Ulusal Sosyal Psikiyatri kongresi,2001,Lefkoşa-Girne
 • “Göçün psikososyal sonuçları” panelinde “Göç ve silah “ alt başlığı ile konuşmacı,10.Anadolu psikiyatri Günleri 2001,Abant
 • “Cezaevi ve psikiyatri merkezli çözüm önerileri” panelinde “Cezaevi izleme grupları içersinde psikiyatrinin yeri” alt başlık ile konuşmacı, 37.Ulusal Psikiyatri Kongresi,2001,İstanbul
 • “Trafik ve psikiyatri” isimli panelde “Psikoteknik değerlendirme sonrası psikiyatrik muayene” alt başlık ile konuşmacı, 11.Anadolu psikiyatri Günleri 2002,Adana
 • “Televizyonda psikiyatri” adlı panelde “Vizyonterapi programı adına TV’de psikiyatri” alt başlıkla konuşmacı,38.Ulusal Psikiyatri Kongresi,2002,Marmaris
 • “Trafik ve psikiyatri; hızlı sürücü” isimli panelde “Hızlı sürücü’de psikiyatrik muayene” alt başlık ile konuşmacı, 12.Anadolu psikiyatri Günleri 2003,Elazığ
 • “Trafik ve psikiyatri; okul servis taşımacılığı” adlı panelde”Okul servis taşımacılığında psikiyatrik yaklaşım”alt başlık ile konuşmacı,10.Ulusal Sosyal psikiyatri Kongresi,2003,Ankara
 • “Yaşlıda beden algısı ve antiaging ” isimli panelde “Yaşlıda beden algısı ve kültürler arası farklılıklar” alt başlık ile konuşmacı, 11.Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi2004,Trabzon
 • “Alkollü sürücü” isimli panelde “Alkollü sürücülerde Psikoteknik değerlendirme ve psikiyatrik muayene” alt başlık ile konuşmacı, 13.Anadolu psikiyatri Günleri 2004,Gaziantep

İkili konferansta konuşmacı

 • “Silah ve psikiyatri” 7.Ulusal Sosyal Psikiyatri kongresi,2000 Bodrum<

Ayhan Akcan Uzmanlık Tez koordinatörlüğü

 • “Peptik ülserli hastalarda psikiyatrik komorbidite” 1999,İstanbul,Aile Hekimliği bitirme tezi
 • “İstanbul Bakırköy Kadın ve Çocuk tutukevindeki kadın tutuklu ve hükümlülerde cezaevi öncesi alkol ve madde kullanma sıklığı ve bunların sosyodemografik özellikleri” 1999,İstanbul,Aile Hekimliği bitirme tezi

Bilimsel Ödüller; 

 • Silahla ilgili çalışmalardan dolayı Türkiye Milli Olimpiyat Komitesince 2000 yılı toplumsal kariyer dalında büyük ödüle layık görülmüştür.
 • “Ruhsatlı silah bulunduran veya taşıyan 60 yaş ve üstü 116 olguda demans,depresyon ve kaygı dağılımı” çalışma 2000 yılında Bodrum’da
  yapılan 7.Ulusal Sosyal Psikiyatri kongresinde Prof.Dr. Abdülkadir Özbek poster ödülü yarışmasında üçüncülük ödülüne layık görülmüştür.
 • “İstanbul’da yapı endüstrisi ile ilgili 80 kişinin çalıştığı bir işletmede kişilik yapılanmalarının iş performansına etkisi” adlı çalışma 2001 yılında Lefkoşa-Girne’de yapılan 8.Ulusal Sosyal Psikiyatri kongresinde poster bildiri ödülü yarışmasında üçüncülük ödülüne layık görülmüştür.

Ayhan Akcan Teşekkür yazıları

 • Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri genel müdürlüğünce 2001 yılında bilimsel işbirliğine gidilmesi için teşekkür yazısı.
  European Addiction Research editöründe makale istemiyle ilgili davet yazısı
 • Hakkında detaylı bilgi ve randevu için …

Siyanür ile gelen Ölümler

Türkiye’de toplu intihar olmaz. Cinnet geçirme olabilir. Toplu ölümlerde ; önce intihar etmek istiyenin ruhsal durumu …

Spotlight: Family suicides in Turkey highlight social unease, financial woes

ANKARA, Nov. 16 (Xinhua) — A string of collective family suicides in Turkey have made headlines recently, shedding …