Alzheimer Hasta Terapisi

Alzheimer Hasta Terapisi

Yakın hafıza kusuru olur. Hastalar yeni bilgileri hatırlamada güçlük çekerler. Örneğin, gündemdeki olaylar. Bunun tersine uzak hafıza göreceli olarak korunmuş gibidir.   Hasta hatırlayamıyor ama tanıyorsa frontal bir bulgu hem hatırlayamıyor hem de tanımıyorsa temporal bir bulgu olarak değerlendirilir.   Hastada belirgin kelime bulma güçlüğü olur. Boston naming testte nu durum belirgindir ve bazen hasta şekilleri de hiç tanıyamaz. Objelerin isimlerini tam doğru söyleyememesine rağmen objeyi tanıdıığ ve kelimenin yerine başka kelime kullanıldığı ve dolambaçlı yoldan gereksiz sözcüklerle anlatılmaya çalışıldığı görülür.

Dikkat ve exekütüif fonksiyonların bozukluğu:  Alzheimer’da exekütif fonksiyonların bozulması hafıza bozukluğundan daha sonra gelişir. Mental kontrol testte hatalar yaptığı görülür. Digit span testinde performansı düşüktür(rakam tekrarı) .Sözel akıcılık testlerinde y ada trail-making testte bozukluk olabilir.    Alzheimer’da 1 dakika içinde hayvan sayımı  , harf akıcılığı testinden daha kötüdür. Bu da semantik hafız kusurunun yansımasıdır. Hasta exekütüf fonksiyonlarının bozukluğunun farkında olmaz. Hafıza kusurlarını açıklamada savunucu davranır. Saat çiziminde ve WAİS’in küp-desen testinde planlama bozukluğu ve somut düşünce belirgindir. Alzheimer’da saat yüzüne numaraların yanlış yerleştirildiği , soyut düşüncenin bozulmasıyla beraber zamanı da yanlış gösterdikleri, saatin kadranına yazı yazdıkları da görülür.

 

ALZHEİMER HASTALIĞININ DEPRESYONDAN AYIRIMI:

Depresyonlu bir hastanın nöropsikolojik defisitleri Alzheimer’lı bir hastadan ve diğer demasiyel hastalıklardan daha az yaygın ve hafiftir. Demansı olmayan depresyonlu hastalar daha az hafıza bozukluğu sergilerler. Alzheimer hastalığında daha çok yeni bilgilerin depolanmasında bir bozukluk gösterirler. Depresyonlu hastalarda biraz önce kaydedilen materyal korunur. Alzheimer ‘lı hastalar sıklıkla anlık ve geciktirilmiş hafızada bozukluk gösterirler. Alzheimerli hastada hem geri getirme hem de tanıma bozulabilir. Sözel hafıza testleri demansı olmayan depresyon depresyon hastalarını saf demanstan ayırmada yardımcıdır. Ayrıca depresyonda isimlendirme,sözel akıcılık ve viziokonstrüktif  kabiliyet bozulmaz. Alzheimer’lı hasta nöropsikolojik bozukluk ve hafıza eksikliğini reddeder. Bunun tersine depresyonlu hastalarda normal testlerde nöropsikolojik disfonksiyon göstermese bile sıklıkla farklı kognitif şikayetler bildirirler. Depresyonlu hastalarda en körü performans dikkat testlerindedir. Depresyonlu hastalarda nöropsikolojik testlerdeki performans tutarsız ve değişkendir. İpucu vermek performans gösterme gayretini kolaylaştırabilir. Tersinen Slzheimer’lı hastalarda test sıklıkla aşırı efor sarfederler (ilerlemiş demans durumlarında hasta test ortamını terk edebilir)ve yanlış pozitif cevaplar verirler. Nöropsikolojik testlerde daha az değişkenlik gösterirler ve ipuçlarından daha az yararlanırlar.

Daha fazla bilgi ve randevu için…

Write a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Siyanür ile gelen Ölümler

Türkiye’de toplu intihar olmaz. Cinnet geçirme olabilir. Toplu ölümlerde ; önce intihar etmek istiyenin ruhsal durumu …

Spotlight: Family suicides in Turkey highlight social unease, financial woes

ANKARA, Nov. 16 (Xinhua) — A string of collective family suicides in Turkey have made headlines recently, shedding …