İlaçsız Terapi

İlaçsız Terapi

İlaçsız tedavi terapidir, bireysel terapi ve grup terapisi olarak yapılır.

Bireysel terapi;

 • Çocuklarla ve Ergenlerle ilgili problemlerde (Hiperaktivite, Öğrenme Güçlüğü, Kekemelik, Eve Kapanma..vb.)
 • İlişki ve İletişim problemlerine (Evlilik, Terk Edilme, Yas) yönelik
 • Uyuşturucu Bağımlılığı ve İlaçsız Tedavi konusunda
 • Agorafobi ile ilgili
 • Yaşlılarda Psikiyatri, Bunama, Aileye destek, Depresyon ve Unutkanlıkla ilgili testler ve tedavi olarak
 • Takıntı, Panik ve Sosyal Fobi alanlarında “davranış ve düşünce” odaklı olarak
 • Vajinismus-BirleşememeCinsel Soğukluk, İktidarsızlık konularında cinsel terapi olarak

Bakırköy Psikiyatri merkezimizde yapılmaktadır.

Grup terapisi; 6-12 kişi arasında terapist ve koterapist eşliğinde yapılır. Süresi 45 dakika ile bir saat arasındadır, süreler grubun durumuna göre uzayabilir. Ücreti terapi ücretinin yarısıdır.
Grup terapi uygulamaları;

 • Evlilik problemleri
 • Korku, panik, takıntı, sosyal fobi
 • Depresyon
 • Bipolar Bozukluk
 • Posttravmatik stres bozukluğu
 • Kanser Hastaları için
 • Alkol ve madde bağımlılığı
 • Ergen
 • Özgüven Eksikliği
 • Kişisel gelişim ve farkındalık
 • Karma grup olarak merkezimizde gerçekleştirilmektedir.

Niçin Grup Terapisi?
İnsanlar çeşitli sosyal ortamlarda çalışır, yaşar, algılar ve rollerini oynarlar. Dolayısıyla grup içinde birçok duygusal problem de olur. Kişiler arası ilişkiler, hastalıklar da çok önemlidir. Grup terapisinin bireysel terapilere ek olarak farklı faydaları olur. Kısaca bunlar: bilgi paylaşımı, grup birliği, desteği, kişinin, yaşantılarının kabul görmesi, kişiler arası bilgi edinme, kendini daha iyi tanıma, kendi davranışından dolayı başkalarının nasıl etkilendiğini keşfetme, başkalarının kendisini nasıl etkilediğini öğrenme, kendi iç dünyasının nasıl engeller oluşturduğunu ortaya çıkarma. Umut aşılama, hastalığından kurtulmak için motive olma, fedakarlık, başkasından öğrenme, yol gösterme, anlama ve açığa çıkarmadır.
Grup Terapisinin Bireysel Terapiye Kıyasla Avantajları

 • Kendinizi yalnız hissediyorsanız, benzer sorunu olan kişilerle tanışmak rahatlatıcı olabilir.
 •  Başkalarını dinlerken kendinizle ilgili farkındalığınız artabilir.
 • Farklı bakış açılarını dinlemek sorunları ele almanın birden fazla yolu olduğunu anlamanızı kolaylaştırabilir.
 •  Başkalarına yardımcı olma hissi kendinize güveninizi artırabilir.
 •  Başkalarının sorunlarının üstesinden geldiğini görmek size ilham verebilir, umudunuzu artırabilir.
 •  Grup terapide farklı düşünceler dile getirilebilir. Bireysel terapide terapist yönlendirici olmadan, fikirlerini belirtmeden sizin fikirlerinizi açmaya çalışır. Oysa grup terapide benzer sorunları yaşayan kişilerin düşüncelerini duyma fırsatınız olur.
 • Farklı yaştan, cinsiyetten ve toplumsal gruplardan kişilerle iletişim kurmanıza yardımcı olur.
 • Bir aidiyet, kabullenilme ve onaylanma duygusu sağlar.
 • Ekonomik olarak daha uygundur, ücreti bireysel terapiden daha düşüktür.


Grup Kuralları
Grup psikoterapisine hazırlanan bireylerle bazı konuları içeren sözleşme yapmak gerekir. Bu sözleşme sözlü ya da yazılı olabilir. Sözleşmenin hiçbir yasal yaptırımı yoktur. Grup üyeleri grup kurallarını kendi aralarında tartışabilir. Grup psikoterapisinde bu özellik önemlidir. Çünkü üyeler bir şey tartışabildiklerini, bir ilişkinin bazı kısımlarını değiştirebildiklerini anlarlar. Bazı grup terapistleri tartışmaya izin verseler de belirli kurallarla ilgili değişime sınır koyabilmektedirler. Bu durumda gerekçenin açıklanması grup üyelerinde gereksiz direncin oluşmasını engeller.
Uzun Süreli Psikoterapi Grubunun Belirlediği Kurallar Nelerdir?
1) Grubun toplandığı gün ya da günlerin belirlenmesi. Oturum zamanlarının başlama ve sonlanma saatlerinin, oturumların sıklığının ve oturumların süresinin belirlenmesi
2) Grubun bir terapi grubu olduğu, üyelerin arkadaşlık kurmak için değil, yardım istedikleri için grupta olduklarının grup üyelerince anlaşılması ve kabul edilmesi
3) Gizlilik: Bireylerin grupta konuşulanları, grupta olmayan kişilerle konuşmama konusunda hemfikir olmaları birçok nedenden dolayı gerekli olduğu gibi gruptaki bireylerin kendilerini güvende hissediyor olmaları ayrıca önemlidir. Aksi takdirde, grup çalışmasından verim alınması için önemli koşullardan olan içtenlik ve samimiyet duygularının gelişimi sağlanamaz.
4) Ücret, sözleşmede açık olarak belirtilir. Gruba katılımı onaylanmadan önce grup üyeleri ücreti ve ödeme şeklini bilmelidirler.
5) Grup, sözel iletişime dayanmaktadır. Duygu ve düşüncelerin davranışsal dışavurumuna izin verilmez.
6) Grupta bireylerin duygularını açıkça ve özgürce ifade etmeleri önemlidir.

Write a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Siyanür ile gelen Ölümler

Türkiye’de toplu intihar olmaz. Cinnet geçirme olabilir. Toplu ölümlerde ; önce intihar etmek istiyenin ruhsal durumu …

Spotlight: Family suicides in Turkey highlight social unease, financial woes

ANKARA, Nov. 16 (Xinhua) — A string of collective family suicides in Turkey have made headlines recently, shedding …